KFK’s gebouwd op de werf van Kerstholt te Groningen          Versie: 2011-03-13

Locatie:

De werf is gelegen aan het Hoornsediep (Noord/Zuid georiënteerd) ter hoogte van het Helperdiep (achter het witte brugje).

Aan een L-vormige inham ligt Kerstholt aan de Zuidzijde en de werf Bodewes & Dutmer aan de Noordzijde.

De huidige locatie is in het landschap niet meer te herkennen.

KFK’s besteld

Uit de 1e serie met besteldatum 16-03-1942 krijgt de werf nummer 57, 58 en 59 toegewezen.

Deze spitsgatters worden op 18 juni 1943, 20 juli 1943 en 18 oktober 1943 opgeleverd.

Zij krijgen als bestemming: KFK 57  M3665/ 36MSF, Ostende, KFK 58 M3666/ 36MSF, Ostende en KFK 59 V220/ 2VPF, st. Malo.

Het ijzerwerk is (mede) geleverd door Botje en Ensing, Co.

In een werfschriftje van Botje worden de volgende data genoemd 1942/1943 en 2x 1943/1944 en 2x 1944.

Mogelijk dat de data later zijn toegevoegd, zodat niet met zekerheid kan worden gezegd bij welke oplevering dit ijzerwerk is gebruikt.(algemene conclusie)

(foto 2) Bij de helling in de kom zijn 2 spitsgat uitvoeringen te zien, 1 te water en een nog in aanbouw op de helling.(nummer 3?)

(foto 3) Er ligt een spitsgat KFK op de achtergrond, terwijl men bezig is de spanten van een nieuwe KFK op te richten.

(foto 4) Dit is dezelfde situatie, maar een tijdje later.

Vergelijking met foto 2 doet vermoeden dat deze foto’s eerder genomen zijn.

(foto 5) Gezien de oriëntatie mogelijk dezelfde KFK als in de vorige foto.

 

Uit de 3e serie met besteldatum 03-10-1942 krijgt de werf nummer 424 en 425 toegewezen. (Bron: Gkdos rapport)

Deze worden in september en oktober 1944 opgeleverd, dit zou in overeenstemming zijn met de volgende foto’s.

Beide KFK’s staan langs de kanaalzijde en zijn qua afwerking in gelijke staat.

Deze foto is gepubliceerd in: Van sloep tot prinselijk jacht/ Geschiedenis van de scheepwerf Kerstholt geschreven door H.M. Kerstholt (Uitgeverij Noordboek, Groningen 2005 ISBN 90 330 0537 9)

De foto is van de overkant genomen, terwijl men voorbereidingen treft voor de tewaterlating.

Volgens de tekst in het boek : Op last van de Duitse Oberwerfstab moest een hooggeplaatste aanwezig zijn bij de tewaterlating.
Toen de werfleiding de Duitse auto zag komen begon het schip echter “per ongeluk” al te glijden.

Na dit “per ongeluk” ligt het schip al te water.    Tussen het huis en het schip is het geraamte van een andere “spiegel” KFK te zien.

 

Uit de 4e serie met besteldatum 03-11-1943 krijgt de werf nummer 602 en 603 toegewezen.

Dit is het schip dat voor het woonhuis ligt, terwijl de andere 2 spiegelschepen klaar zijn.

Let op het schip links, op de volgende foto van na de oorlog, is ditzelfde schip te zien, zodat het aannemelijk is, dat dit de laatste KFK is, nummer 602 en dat KFK 603 nooit opstapel is gezet.

De 602 zou in oktober 1945 zijn opgeleverd.

 

Geen van de foto’s was voorzien van een datum.

Volgens “Danner” en “DW” zijn er 3 spitsgatschepen geleverd, slechts 2 komen te gelijkertijd voor op de foto’s.

 

Dat van de spiegelschepen er 3 zijn gebouwd, bewijzen de foto’s, maar zeer waarschijnlijk is de laatste pas na de 2e wereld oorlog afgebouwd.( 4 besteld)

Van de 5 geleverde ijzerpakketten van Botje, mag gezien de data, verondersteld worden dat de laatste 3 leveringen een spiegelversie betrof(4e in nooit gemaakt/ geleverd) en de 1e twee leveringen een spitsgat versie, dit betekend dat 1 ijzerpakket voor een spitsgatter door een andere werf/ machinefabriek is geleverd en mogelijk uit Duitsland is aangevoerd.

Dit zou in overeenstemming zijn met de foto’s

Algemene conclusie:

De jaartallen in het Botje schrift zijn later toegevoegd en (mogelijk) niet geheel juist.

Omdat er 3 spitsgatters zijn geleverd (57,58 en 59) mag worden aangenomen dat op foto 2 nummer 2 en 3 van de levering staan.

De 3e serie met nummers 424 en 425 zijn geleverd.

Van de 4e serie is alleen 602 geleverd, maar pas na de oorlog.

Nummer 603 is nooit op stapel gezet, omdat het ijzerpakket door Botje Ensing nooit is gemaakt/ geleverd.